Spletna trgovina

OSOBNA ISKAZNICA

Sjedište poduzeća

ARVAJ d.o.o.

Ruđera Boškovića 9

40315 Mursko Središće

E-pošta: arvaj.trgovina@gmail.com

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu  pod brojem Tt Vž/Tt-16/5505-1 na dan 8.11.2016.

Transakcijski račun

Privredna banka Zagreb ( PBZ): HR3223400091110841131
OIB: 71659266334
Matični br.:
070145487